Andre Dippenaar

KATKISTROFES

Begin
TRANS-KAROO
Drienasies
Strandfontein
Rooikappie
KuipeStoppe
Derby
Kruis vir Coco
Pou Moleste
Hoe Pleit jy?
leeujag
Kluite Toe
Harley Ryers
Geesbevange
Sitrishdal
Bakkieman
Preek n Preek
400 teen 1
Bliksem
Lakenskeur
Vetkoek Safari
Katkistrofe
HELDRYWERS EN HOň TEE
VRYSTAAT SE KOEIE
HOT AGTER
jona.jpg

[Met dank aan my goeie vrind Koos Jordaan]

 

So vergader ons een koue wintersaand voor oorle oompie Doors se Welcome Dovertjie. Man-man mette bakkie melksnysels. Nogals ‘n Sondagaand. Vat ons niks sterkers nie.

 Loope slinger die diskoerse rond tussen politiek, ongedierte uitwissing, boeresport, potjiekos, skelm buurmanne en loop staan uiteindelik by die vurk innie pad waar kerklike dinge ons loop staane inwag.

 Raakie manne erg beswaard oorie fariseers, egverbrekers, skynheiliges, godeloses en anner boosbedrywers wattie walle van die kerkdam loop staane wegkalwe. Weet ou Vroom Koos Fourie te loop staan en predik lat dit is oorie kinnersie meer behoorlik gekatkiseer wôre nie, lat dinge lyk soosit lyk. Loop staane sluit die ou die klagskrif af mette betoging lattie predikant self een vannie mietvreters innie meel is.

 Gooi hy met daai stukkie beskinnering opslag ‘n vuurhoutjie in Oompie se petrolkan. Vererg Oompie hom so pêrs lattie are langsie ou se nek soos willevywortels sommer so bo-oppie ou se vel loop staane rondkruip!

 "Broer Vroom", loop sakkie ou in die voory, " nou loop staane praat jy mosse ‘n bank lôngdrop. Is oorlat jy vroom-vroom al watte weduwee is loop staan en beloer, lat jou neus oor jou tong loop hang solat jy nie mooi kan dink voorlat jy praatie!"

 "Lat ek julle bietjie van Ou Doom se onbeskromenis en moeite mettie katkisaters vannie gemeente vertel. Oorlat ek self op daai kommissie as assistent vannie leierouderling bedien het, kan ek mettie selle bek assie perd praat"

 "Mettie laaste inkwisisie van die katkisaters, moes ons vir Klein Kootjie Mol, ou Koot Mol se klong, aanie toetsing loop onnerwerp. Het ek met my eiegere oë loop aanskou hoelat Ou Doom met  perservasie, liefde en erbarmlikheid probeer het ommie Heidelbergse Katmis, die twaalf stamme van Israel  ennie tien Gebiedinge  van Exodus in daai stomme mannetjie se kop te kry. Puur verniet! Leer was mossie daai mannetjie se nering nie. Klap daai klong se kop toe soose mossel wat innie asyn gegooi is"

 "Sê ek vir Ou Doom lat onsie die kind vannie sakkermente kan kan weghou nie. Moet onsie maar liewer vir hom vra om ‘n Bybelverhaal te vertellie, dan veroordeel ons hom daarop."

 "Sluk daai Klein Mol ‘n paar droë slukke. Amper soose man wat ‘n stuk wurgpatat dwars in die keelpyp loop staane kry het. ‘Ai jirretjie tog oom Dominie, kan ekkie liewerster die Onse Vader opsê nie?' smeekie kind genade af"

 Reken Oudoom latte Bybelstorie ‘n getrouer weergawe van sy oorgawe sal wees.

 So, vertel Oompie, loop spring Klein Kootjie wurg-wurg daar weg.

 " Die verbode seun gaan na sy pa toe en sê vir hom, ‘Pa, gee vir my my goed wat my toekom, lat ek self innie Boesmanland vir my kan gaan sôre' Ennie pa gee vir hom vyf brode en twee vissies. En so loop trek hy by Boesmanland verby tot by ‘n ver plek waar hy opslag ‘n ducktail loop staane word het."

 "Daar hettie kind loop staane syp, dagga gerook, paartie gehou, "Teasers" toe gegaan en paaldanse loop staane kyk. So-by-so lat hy een aand skoon inne bar loop staane opeindig het. Breek daar ‘n moerse bakleiery innie bar uit, maar die mannetjie het nooit geleer baklei nie, Kon gelukkig blêrie vinnig hardloop"

 "So hollie klong weg, maar toe hy byrie stadspoort uithol, loop staane hak sy hare aanie takke van ‘n groot willevy, wat by die poort gestaan het, vas. Daar hangie man lat sy tone net-nettie grondvat nie. Gelukkig onthou  hy die naam van een vannie paaldansers, Delila. So stuur  hy ‘n mens wat daar verbykom om die meisiekind te loop roep"

 "Kom knip Delila sy hare stomp teen sy kop af. Maar onner daai willevy het ‘n braambos mos loop staane aanie brand slaan. Val hy innie brannende braambos in en dis net lattie man se klere beginne ruik na strykskroeisel lat daar ‘n bui reent loop staane uitsak. Veertig dae en veertig nagte loop staane reent dit"

 "Ongelukkig konnie man nie swemmie en dis lat hy die vierde keer onnerdompel lat daar gelukkig ‘n groot vis loop staane verbyswem. Sluk daai vis die kind in lat hy vir drie dae daar innie vis se pens loop staane rondsukkel. Gelukkig vir hom raak daai vis na drie dae so naar van allie suur wyn wattie mannetjie loop staane syp het, lat hy hom daar annerkant Garies byrie Groenrivier se mond oppie sand loop staane uitkots"

 "En daar het sy pa en sy anner broer ennie bure hom kom optel. Twaalf mandjies vol, Oom!"

 Loop staane kyk oorle oompie Doors vir  Koos Vroom lêwel innie oë.

 "Dis daai slag wat Ou Dominie loop staane sê, ‘Broer Doors, ‘n man wattie ses-en-sestig boeke vannie Bybel so kragdadig kan loop staane saamvat, verdien voorwaar om van aangesig tot aangesig by die tafel te loop aansit'"

 "Loop lê Ou Doom homme hand oppie skouer en sê vir hom, ‘Kooitjie, ou seun, loop sê vir Ou Mol  ek het gesê hy kan maar solank vir jou ‘n nuwe das enne paar skoene loop staane koop'"

 André Dippenaar

Vredenburg

1 September 2009

Teken in op Kammanuus


    3046 Lesers al reeds!
    GetResponse E-pos Bemarking