NUWE WYN

NOG 'N SLUKKIE NUWE WYN

Hoofblad
Ons storie
Christo en Hetta se Geloofstorie
Ter wille van eenheid
'n Slukkie Nuwe Wyn
DIE ARGIEF
FOTOGALLERY
KOM GESELS MET CHRISTO
NUUT OP DIE MARK!
DVD-SEMINAAR

Elke week, sedert 2001, stuur Christo vir meer as 3000 Afrikaanssprekende mense dwarsoor die wêreld ‘n Afrikaanse nuusbriefie met die titel "Nog 'n slukkie NUWE WYN" uit.
 
Behalwe dat hy met hulle op hierdie wyse met die Woord bedien, praat baie van hulle via epos lekker terug, of vra vrae of gebed.  En dan bedien hy hulle ook so verder.
 
Daarom praat hy sommer van hulle as sy “internet-gemeente”, want het mettertyd so ‘n intieme band tussen hulle ontstaan dat hulle werklik familie van mekaar is, al is die familie oor al die kontinente van die wêreld versprei. As jy ‘n behoefte het om deel hiervan te wees en ook graag die nuusbriefies wil te ontvang, epos aan Christo by nchristo@lantic.net dan stuur hy dit graag ook vir jou.
   

Hier is die nuutste nuusbriefie vir jou om sommer so op die webblad te lees:

 

NOG 'N SLUKKIE NUWE WYN

Elke mag en gesag is reeds aan die kruis ontwapen

Kol. 2:13-15

Ons is besig om met mekaar te gesels oor dit wat daar in Kol. 2:13-15 staan:

"Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het.

Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem.

Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer."

Soos in die gevegte van destyds, as ʼn koning sy teenstanders finaal oorwin het, word die vyande ontwapen en selfs kaal uitgetrek, om dan die een aan die ander geketting, deur die een dorp na die ander gemarsjeer te word, om so verder verneder te word deur die inwoners van die stad, wat voorheen deur hierdie vyande geteister en verneder is.

So is satan en sy magte reeds by die kruisgebeure in die openbaar verneder!

Alles, sodat God se mense kan weet, die vyand, Satan en sy magte, is ʼn reeds-verslane vyand! God weet dit! Jesus weet dit! En baie belangrik, Satan en sy magte weet dit!

En nou is dit belangrik dat jy dit weet en nog belangriker, dat jy dit werklik glo. Want as jy dit glo, sal dit hierdie gevoel van totale onmag en hulpeloosheid waarmee die vyand jou soms gevange hou en jou moed wil breek, verbreek!

Staan die duiwel teë en dryf duiwels uit!

Hoekom anders sê die Here vir ons in Jakobus 4:7: "Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug."

Daarom gee Jesus Sy volgelinge opdrag daar in Luk 9 en 10, om as deel van hulle opdrag, siekes gesond te maak, duiwels uit te dryf, en die boodskap van die Koninkryk te verkondig!

My persoonlike vraag aan jou in die verband is die volgende:

Weet jy dit?

Glo jy dit werklik?

Of is jy, soos so baie gelowiges, steeds in onkunde in ʼn hulpeloosheid en magteloosheid vasgevang as dit kom in gevalle waar jy baie bewus word van demoniese magte wat hier kragtig aan die werk en in beheer is!

  

.