NUWE WYN

NOG 'N SLUKKIE NUWE WYN

Hoofblad
Ons storie
Christo en Hetta se Geloofstorie
Ter wille van eenheid
'n Slukkie Nuwe Wyn
DIE ARGIEF
FOTOGALLERY
KOM GESELS MET CHRISTO
NUUT OP DIE MARK!
DVD-SEMINAAR

Elke week, sedert 2001, stuur Christo vir meer as 3000 Afrikaanssprekende mense dwarsoor die wêreld ‘n Afrikaanse nuusbriefie met die titel "Nog 'n slukkie NUWE WYN" uit.
 
Behalwe dat hy met hulle op hierdie wyse met die Woord bedien, praat baie van hulle via epos lekker terug, of vra vrae of gebed.  En dan bedien hy hulle ook so verder.
 
Daarom praat hy sommer van hulle as sy “internet-gemeente”, want het mettertyd so ‘n intieme band tussen hulle ontstaan dat hulle werklik familie van mekaar is, al is die familie oor al die kontinente van die wêreld versprei. As jy ‘n behoefte het om deel hiervan te wees en ook graag die nuusbriefies wil te ontvang, epos aan Christo by nchristo@lantic.net dan stuur hy dit graag ook vir jou.
   

Hier is die nuutste nuusbriefie vir jou om sommer so op die webblad te lees:

 

NOG 'N SLUKKIE NUWE WYN

Meer oor hoe die Heilige Gees ons lei in die waarheid

Jy onthou hoe Jesus vir Sy dissipels gesê het dat die Heilige Gees self ons in die hele waarheid sal lei.

Kom ons dink ʼn bietjie hieroor na. Soos dit wat Jesus self vir Sy dissipels gesê het toe Hy met hulle gepraat het oor hoe dit gaan wees as die Heilige Gees gekom het om in God se mense te kom woon.

Dit is daar in Joh. 16:12 tot 15 wat Jesus vir ons begin vertel het oor die Heilige Gees wie Sy volgelinge self gaan lei en leer. Kom ek haal dit vir jou aan.

"Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei.

Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan My; daarom dat Ek gesê het: Wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig."

Ons sien dit wanneer ons klein kinders bedien

Ek het iets hiervan begryp in die jare waarin die Here my gebruik het, as deel van ʼn lands- en wêreldwye kinderbediening, om die evangelie aan kinders tussen 4 en 12 jaar oud te bring. Daar het ek gesien en ervaar hoe God self hulle geleer het na hulle aanvanklike bekering.

Baie van hierdie kinders, in Europa en in ander dele van die wêreld veral, se ouers was self nie Christene nie. Hulle het daar in Europa veral, in gemeenskappe gewoon waar daar in hulle hele dorp geen mens gewoon het wat Jesus as Here en Verlosser geken nie.

Tog het God se Gees self daardie kinders begin leer uit Sy Woord en op ander wyses. Sodat, as ons maande en selfs jare daarna weer by hulle uitkom, ontdek het hoe hulle gegroei het in hulle geloof.

Daar was selfs gevalle waar daar nuwe gemeentes in daardie dorpies rondom hulle ontstaan het, omdat hierdie jong kinders maar net nie kon stilbly oor wat God self aan hulle geleer het nie.

Die Gees van die waarheid woon ook in jou

God se Gees in God se mense wil self hulle Leermeester wees. Sy Naam is nie verniet ook die Gees van die waarheid nie, wat Jesus se volgelinge wil lei in die volle waarheid.

Vandag herinner ek jou net weer aan daardie Gees wat ook in jou as gelowige volgeling van Jesus Christus woon.

Bid vir ʼn sensitiwiteit om Sy stem te hoor.

Sodat Hy jou kan inlei in die heerlike erfenis en openbaringe wat in die Vader se hart ook vir jou as Sy kind lê en wag.

  

.