NUWE WYN

NOG 'N SLUKKIE NUWE WYN

Hoofblad
Ons storie
Christo en Hetta se Geloofstorie
Ter wille van eenheid
'n Slukkie Nuwe Wyn
DIE ARGIEF
FOTOGALLERY
KOM GESELS MET CHRISTO
NUUT OP DIE MARK!
DVD-SEMINAAR

Elke week, sedert 2001, stuur Christo vir meer as 3000 Afrikaanssprekende mense dwarsoor die wêreld ‘n Afrikaanse nuusbriefie met die titel "Nog 'n slukkie NUWE WYN" uit.
 
Behalwe dat hy met hulle op hierdie wyse met die Woord bedien, praat baie van hulle via epos lekker terug, of vra vrae of gebed.  En dan bedien hy hulle ook so verder.
 
Daarom praat hy sommer van hulle as sy “internet-gemeente”, want het mettertyd so ‘n intieme band tussen hulle ontstaan dat hulle werklik familie van mekaar is, al is die familie oor al die kontinente van die wêreld versprei. As jy ‘n behoefte het om deel hiervan te wees en ook graag die nuusbriefies wil te ontvang, epos aan Christo by nchristo@lantic.net dan stuur hy dit graag ook vir jou.
   

Hier is die nuutste nuusbriefie vir jou om sommer so op die webblad te lees:

 

NOG 'N SLUKKIE NUWE WYN


Lees asb., Gal 1:1-24 om te verstaan wat ek in hierdie gedeelte met jou oor wil gesels.

Het jy geweet dat die eerste boek/brief van die Nuwe Testament, soos ek en jy dit vandag ken, destyds deur Paulus om en by 49 n.C. juis hierdie brief aan die gelowiges in Galasië was?

Die rede waarom Paulus hierdie brief geskryf het, was omdat Paulus en van die ander Christenleiers die heeltyd moes keer vir hulle paaltjies oor die sake wat Paulus in hierdie brief aanspreek.

Die moeilikheid het begin toe ʼn klompie erg patriotiese Joodse Christene uit Jerusalem die Christene in die nuwe gemeentes in die suide van Galasië besoek en met allerlei leringe verwar het.

Hulle het onder andere gesê Paulus verkondig ʼn halwe Evangelie, want hy leer nie die nuwe Christene uit die heidendom om steeds die Ou Testamentiese wetgewing te gehoorsaam nie.

Ja, sê hulle verder, kan jy glo dat hy selfs vir hulle leer dat die pasgebore babaseuntjies nie meer besny hoef te word nie!

Dit terwyl hy nie eers werklik een van "die oorspronklike twaalf apostels" was nie!

Al hierdie dinge hoor Paulus so met ʼn ompad terwyl hy besig was om ʼn bietjie te rus in die gemeente in Antiogië in Sirië, na al sy reise.

As Christenleier kan ek my so identifiseer met hoe Paulus gevoel het toe hy van al hierdie verwarring en ongelukkigheid gehoor het wat onder van sy "geloof-babas" geheers het!

As dit vandag met van my "geloof-babas" vandag sou gebeur, spring ek op die telefoon en sorteer dinge uit, of spring in die kar of op die vliegtuig, om binne ʼn dag of twee persoonlik daar by hulle te wees om die vure dood te slaan (wat ek al so ʼn paar keer moes doen!).

Arme Paulus kon net gaan sit en ʼn brief skryf aan die betrokkenes, wat hy daarna so vinnig moontlik na die betrokke gemeentes laat stuur het, met die opdrag dat dit daar in die byeenkomste van gelowiges gelees sal word.

Goddank, daarvoor!

So ontstaan daar onder die inspirasie van God se Gees, die eerste stuk Christelike literatuur uit die vroeg-Christelike kerk.

En so gebeur dit dat ek en jy vandag tussen die 27 Nuwe Testamentiese boeke, ook Paulus se brief aan die Christene in Galasië kan hê, wat seker een van die mees monumentale stukke Woord is teen enige vorm van wettisisme en godsdienstigheid.

In hierdie brief lei God se Gees Paulus om elke argument te beantwoord wat hierdie Joodse opstokers, of Judaïseers soos hulle meestal genoem word, destyds gebruik het om die gelowiges in Galasië mee te oortuig om weer die wet van Moses in detail te gehoorsaam.

Tussen hierdie antwoorde deur, formuleer Paulus dan ook die troos van die Evangelieboodskap teenoor elke vorm van wettisisme.

Omdat so baie van die Christene in die suide van Galasië destyds arm was en baie van hulle of hulle familielede slawe was, gebruik Paulus beelde wat hiermee verband hou as hy vir hulle uitspel dat ons nou in Christus "vrygemaak is van die wet".

Hy herinner hulle weer daaraan hoe ons God se kinders geword het.

Soos wat ʼn uitgehongerde bedelaar met leë hande dit wat vir hom in genade aangebied word, sal vasgryp, so het ons in geloof die volkome verlossings- en heiligingswerk van Christus Jesus aan die kruis en deur die opstanding heen, vasgegryp.

Dit is mos wat geloof is. Ons het immers niks om aan te bied in ruil vir hierdie genade nie.

Wanneer ons dit dan doen, hoor ons hoe die lewende God vir ons sê: Jy is Myne! Jy is My kind, en daarom ook mede-erfgenaam van die keur van My seëninge! (Gal 3)

Watter genade! Watter Godswonder!

Volgende keer gesels ons verder oor Galasiërs se inhoud.

  

.