NUWE WYN

NOG 'N SLUKKIE NUWE WYN

Hoofblad
Ons storie
Christo en Hetta se Geloofstorie
Ter wille van eenheid
'n Slukkie Nuwe Wyn
DIE ARGIEF
FOTOGALLERY
KOM GESELS MET CHRISTO
NUUT OP DIE MARK!
DVD-SEMINAAR

Elke week, sedert 2001, stuur Christo vir meer as 3000 Afrikaanssprekende mense dwarsoor die wêreld ‘n Afrikaanse nuusbriefie met die titel "Nog 'n slukkie NUWE WYN" uit.
 
Behalwe dat hy met hulle op hierdie wyse met die Woord bedien, praat baie van hulle via epos lekker terug, of vra vrae of gebed.  En dan bedien hy hulle ook so verder.
 
Daarom praat hy sommer van hulle as sy “internet-gemeente”, want het mettertyd so ‘n intieme band tussen hulle ontstaan dat hulle werklik familie van mekaar is, al is die familie oor al die kontinente van die wêreld versprei. As jy ‘n behoefte het om deel hiervan te wees en ook graag die nuusbriefies wil te ontvang, epos aan Christo by nchristo@lantic.net dan stuur hy dit graag ook vir jou.
   

Hier is die nuutste nuusbriefie vir jou om sommer so op die webblad te lees:

 

NOG 'N SLUKKIE NUWE WYN

Profetiese woord vir 2019 - Deel 2

Die Here sê vir Sy mense:

Gaan lees ʼn bietjie weer My profetiese woord aan My mense in ballingskap daar in Jer. 29.

Gryp die beloftes daarin vir julle vas en vertrou My om dit ook in jou lewe, in hierdie tyd, waar jy jou ook al in die wêreld bevind, waar te maak.

Onthou egter, dit gaan nie oor selfverryking of ʼn soort voorspoed-teologie hier nie. Nee, dit gaan hier oor Ek wat julle toerus en seën met wat julle nodig het om My opdrag uit te voer.

Onthou Mat. 6:33

Onthou daarom deurentyd julle lewensroeping: "Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee."

Help My mense om weer te verstaan dat om "My Koninkryk te soek", ʼn baie meer rewolusionêre opdrag is as wat die meeste van hulle tot nou toe verstaan het.

As My Seun, Jesus, werklik jou Koning is, is daar nie plek vir enige ander koning of enige ander iets waaraan jy jou lojaliteit kan belowe nie. Dan is daar nie plek vir ʼn ander agenda nie.

As jy My Seun, Jesus, gekies het as Verlosser en Koning, het jy trou aan Hom, en Hom alleen, gesweer. Dan kan jy nie die volk waaraan jy behoort, of politieke party, of daardie deel wat jy "jou kerk", of "jou geloof" noem, bo My of My Woord stel nie.

Die boodskap oor die koms van die Koninkryk

Onthou verder ook dat die Boodskap oor die Koninkryk ʼn belydenis is dat My Seun, Jesus, die Gekruisigde en Opgestane Here en Koning, ook ʼn einde gaan maak aan armoede, ongeregtigheid, slawerny, onderdrukking en menslike lyding. Om daardie rede is dit goeie nuus vir die wat arm is en wat onderdruk is.

Dit profeteer ook van ʼn nuwe vorm van ekonomie wat moet geld in die Ekklesia, waar almal genoeg gaan hê en daar nie gebrek gaan wees nie.

Maar dit is uiters slegte nuus vir al daardie magte wat agter die skerms besig is om hulle self te verryk ten koste van ander.

Onthou ook My beloftes en profetiese woord dat Ek agter die skerms besig is om af te reken met die Babiloniese sisteem.

Kom daaruit! En maak gereed vir die val wat kom in die wêreld se geldmarkte, want Mammon is steeds daar in beheer.

Gaan kyk maar weer na My Skrif, hoe Ek My mense geleer het "om niks werklik te besit nie".

Ek het hulle heeltyd geleer dat hulle net bankbestuurders en goeie rentmeesters moet wees van dit waarmee Ek hulle seën.

Daarom het Ek hulle geleer om rykdom te sirkuleer en vir mekaar daarmee te sorg, in plaas daarvan om net meer en meer daarvan bymekaar te maak vir hulle en hulle geliefdes.

(Kyk na die bedoeling van die Sabbat van ouds, en na gedeeltes soos Deut. 15:7; Kol. 3:5; Ef. 5:5; Luk. 12; Mat. 6:19-24; Luk. 16:1-13; maar ook na dit wat Ek aan die Ekklesia daar in die begin geleer het deur My Gees, soos in Mark. 10:29-30; Hand. 2 en Hand. 4; 2 Kor. 8 en 9; en Rom. 15).

Ek is immers julle Totale Versorger wie julle kan vertrou om vir julle van alles genoeg te gee as julle My Koninkryk soek en My wil gehoorsaam.

Ek is jou God en My wil is wet. Ek is totaal in beheer.

Ek is dus agter die skerms besig om My Plan in vervulling te bring en NIEMAND en NIKS GAAN DIT VERHOED NIE.

Vertrou My. Ek is jou goeie, liefdevolle God, wat dit met jou goed bedoel. Vir diegene wat Ek liefhet, sal alles ten goede meewerk.

Bly staan jy maar net op My Woord en My beloftes aan jou en jou kinders.

En moenie vrees en bekommerd wees nie.

Onthou dat die boodskap oor My Koninkryk wat moet kom, die waar-word is van Jes. 40 tot 55, en Eseg. 43.

Uiteindelik sal daar vrede, verlossing en geregtigheid op die hele aarde wees. Ek sal daarvoor sorg.

  

.