NUWE WYN

NOG 'N SLUKKIE NUWE WYN

Hoofblad
Ons storie
Christo en Hetta se Geloofstorie
Ter wille van eenheid
'n Slukkie Nuwe Wyn
DIE ARGIEF
FOTOGALLERY
KOM GESELS MET CHRISTO
NUUT OP DIE MARK!
DVD-SEMINAAR

Elke week, sedert 2001, stuur Christo vir meer as 3000 Afrikaanssprekende mense dwarsoor die wêreld ‘n Afrikaanse nuusbriefie met die titel "Nog 'n slukkie NUWE WYN" uit.
 
Behalwe dat hy met hulle op hierdie wyse met die Woord bedien, praat baie van hulle via epos lekker terug, of vra vrae of gebed.  En dan bedien hy hulle ook so verder.
 
Daarom praat hy sommer van hulle as sy “internet-gemeente”, want het mettertyd so ‘n intieme band tussen hulle ontstaan dat hulle werklik familie van mekaar is, al is die familie oor al die kontinente van die wêreld versprei. As jy ‘n behoefte het om deel hiervan te wees en ook graag die nuusbriefies wil te ontvang, epos aan Christo by nchristo@lantic.net dan stuur hy dit graag ook vir jou.
   

Hier is die nuutste nuusbriefie vir jou om sommer so op die webblad te lees:

 

NOG 'N SLUKKIE NUWE WYN

Glo jy steeds dat die feeste van die ou Tora, steeds vandag "God se feeste" is?

Kom ek gesels hier met al die duisende, goed bedoelende gelowiges wat amper fanaties mense om hulle probeer oortuig dat die feeste van die ou Tora, nog steeds vandag "God se feeste" is en daarom steeds vandag nougeset gevier moet word.

Dan is hulle ook nie links nie en sê daarmee saam dat die een fees wat ons elke week moet vier, die Sabbat is, en dan spesifiek, die Joodse Sabbat, presies soos die ou Tora ons leer. Dit is dus die Joodse sewende dag van die week, van Vrydagaand 18h00 af tot Saterdagaand 18h00.

Dit het tyd geword om vir mekaar te sê dat diegene wat dit steeds bly glo, nie die kern van die nuwe verbond en dus die Nuwe Testamentiese Evangelieboodskap oor Jesus verstaan nie. Hulle mis die hele punt en bedoeling van die Evangelieboodskap oor Jesus!

Ten spyte van al hulle goeie bedoelings, is hulle steeds vasgevang in dieselfde dwalinge waarteen 'n Paulus Nuwe Testamentiese gelowiges in sy brief aan die Galasiërs en die Kolossense gewaarsku het. En ook waarom die Hebreër skrywer sy lesers in sy skrywe wou oortuig dat die nuwe verbondsverhouding wat ons nou met God het, soveel beter en uitnemender is as die verbondsverhouding onder die Ou-Testamentiese Tora-wetgewing.

Daarom voel ek dat dit so nodig is om ook hier net weer die Nuwe Verbond of inhoud van die Nuwe Testamentiese boodskap aan mekaar te omskryf.

Soos ek reeds gesê het, kry elke gelowige mens, volwassene en kind, wat Jesus Christus in geloof aangeneem het as Verlosser en Here, deel aan God se beloofde erfenis in terme van die bepalings van die nuwe testament wat die Testateur, God self, uitgespel het in Sy Nuwe Verbond, en wat na die dood en opstanding van Jesus Christus, in werking gekom het.

Volgens daardie beloftes is dit God se hart vir ons onder hierdie nuwe verbond, om voortaan self Sy mense te lei deur Sy Gees wat nou in ons lywe kom woon het.

Onder die bepaling en beloftes van hierdie nuwe testament, gaan die Gees van die Lewende God, self dus God, voortaan "ons nuwe wet" wees.

As jy ‘n bietjie rustig en mooi hieroor nadink, kan daar dus geen teenstrydigheid wees tussen iets wat God bepaal het in die Ou Testament, selfs in die ou Tora-wetgewing, en wat Hy nou onder die nuwe verbond, en in die Nuwe Testament en sy bepalings van Sy mense sal vra nie.

Daarom sal dit wat God se Gees, as ons Nuwe Wet en Nuwe Wetgewer, nou vir ons leer, in bedoeling en diepere inhoud, presies dieselfde wees as wat die hart was van dit wat God oorspronklik onder die Ou Tora vir Sy volk geleer het en bedoel het.

Dit kan mos nie anders wees nie! Dit is en bly immers dieselfde God wat deur die wetgewing van die ou Tora, en nou deur Sy Gees wat in elkeen van Jesus se gelowige volgelinge woon, self ons wil lei in wat Sy perfekte wil vir ons lewe is.

As daar dus mense is wat wil maak dat net dit wat onder die ou Tora-wetgewing van ons gevra is, "reg" kan wees, en dat net dit God se wil vir ons ook vandag sal wees, "sorry" vir julle!

Ten spyte van al julle opregtheid waarmee julle steeds wil vasklou aan stukke en reste van die Ou Verbond en die Tora-wetgewing, sit julle bloot vasgevang in onkunde, omdat julle nie werklik die hart van die nuwe Verbond en die nuwe testament se bepalinge verstaan wat na die dood en opstanding van Christus Jesus begin geld het nie.

Maar erger as dit nog, probeer julle dus steeds God "gelukkig hou" en "tevrede stel" deur die een of ander wet of reël te probeer hou.

Dit, terwyl ons in en deur dit wat Christus Jesus klaar vir ons gedoen het, God volkome gelukkig gemaak en tevrede gestel het.

Christus Jesus het selfs in ons plek die ou Tora in al sy detail, volkome gehoorsaam. Daarom kan God die mense wat in en deur hulle geloof in dit wat Christus Jesus vir hulle gedoen het, nie net hulle vryspreek en vergewe nie, maar ook hulle volkome "regverdig".

Christus Jesus se volkome geregtigheid het nou ook ons geregtigheid geword.

En nou is dit God se hart om ons as gelowige volgelinge van Jesus te lei deur Sy Gees en Sy stem.

God se hart onder die nuwe verbond is ‘n intieme liefdesverhouding met Sy nuwe kinders, in en deur Christus Jesus, deur Sy Gees, self God, wat in ons woon en ons wil lei.

Het jy gevra: Waar staan dit alles in die Bybel?

Gaan lees dan hierdie week weer ʼn slag die hele brief aan die Galasiërs, aan die Kolossense en aan die Hebreërs rustig en op jou tyd in ʼn goeie Bybelse vertaling deur en laat God deur Sy Gees jou self oortuig.

  

.