VOORBLADINHOUDSTAMBOOM

Met erkenning aan Ilse

Wat party woorde 'EINTLIK' beteken!

A 

ALMANAK : 'n Kaart waarop jy kan sien hoe om by Kersfees uit te kom. 

AMBULANS : Kombi met disko-ligte.

B

BAAS : Wat Ma vir Pa laat dink hy is.

BABA : 'n Soort engel waarvan die vlerke korter word namate die bene anger word.

BABAWAENTJIE : Verlede jaar se pret op wiele.

BEGROTING : Iets wat jou laat wakker lê nog voor jy jou geld bestee.

BELASTING : Die beloning vir energie, harde werk en spaarsamigheid.

BOOM : Iets wat jare op een plek bly staan en dan skielik op 'n dag voor 'n voertuig inspring.

BROMMER : Vlieg met 'n dieselengin.

BRUIDEGOM : Iemand wat hom teen iets taais vasgeloop het.

BRUNET : Uitgebrande blondine.

D

DIEET : n Manier van maer word waarvoor jy gou dik word.

E

EEND : n Hoender met roeispane vir voete.

ETENSTYD : Die enigste tyd wanneer n kind nie wil eet nie.

G

GERAAMTE : Iemand met sy binnekant buite en sy buitekant weg.

GESINSVAKANSIE : Wanneer jy alles saamneem waarvan jy eintlik wilwegkom.

GEWETE : Iets wat pla as alles baie lekker gaan.

H

HELIKOPTER : Eierklitser met ambisie.

HUWELIKSERTIFIKAAT :  n Soort jaglisensie wat jou tot een bok beperk.

INRYTEATER :  n Plek waar jy ou prente en jong paartjies aantref.

KARSIEK : Dit wat jy elke maand kry as jy die paaiement moet betaal.

KORTPAD :  n Pad waarop jy niemand kan kry om jou te se waar jy is nie.

KRAAI : Spreeu in  n aandpak.

KREDIETKAART : Iets wat meeste mense gebruik wanneer hulle ontdek geld kan nie alles koop nie. 

LEKTOR : Iemand wat die rare talent het om 'n student aan die slaap te praat.

MATRIEKSERTIFIKAAT : Kwitansie wat 'n kind ontvang vir die rekening wat sy pa betaal het.

MIDDELJARE : Wanneer jy jou emosies vir simptome verruil.

 MôRE : 'n Plek waar jy alles kan aflaai wat jy gister moes gedoen het.

NOODHULP : Jou kans om gesond te word voor die dokter jou beetkry.

OUDERDOM : Wanneer jou ledemate harder kraak as jou stem.

POU : 'n Hoender wat blom.

ROLSKAATSE : Tekkies sonder remme.

SNIPPERMANDJIE  Iets wat tieners altyd mis kyk.

SNOR  Bolip wat uitrafel.

TAKT  Die vermoe om jou mond toe te maak voor iemand anders dit vir jou doen.

VLEISBRAAI  n Partytjie waar die kos so n bietjie rou en die gaste so      n bietjie gaar is.

WEERVOORSPELLER  Iemand met wie die weer lief is om die spot te dryf.

WITTEBROOD  Die vakansie wat n man neem voordat hy vir n nuwe baas begin werk 

Hiermee is my voorraad van woorde op, stuur asb enige wat jy het om by te dra! - HJG

STUUR GERUS VIR ONS JOU EIE BYDRAE!